הטרדה מינית בצה"ל

כידוע לכולנו, הטרדות מיניות עלולות להתרחש בכל מצב ובכל מקום עבודה, אולם הן הרבה יותר נפוצות בצה"ל מאשר במגזר האזרחי, וזאת בשל התנאים המיוחדים שמאפיינים את המסגרת הצבאית, אוכלוסייתה, ואורח החיים שכרוך בה, שהופכים אותה להרבה יותר "מועדת לפורענות" בתחום זה.

להלן מדריך משפטי מטעם משרדנו המתייחס בהרחבה להטרדה מינית בצה"ל, וכן לצעדים האפשריים העומדים בפני החיילים.

היקף תופעת ההטרדות המיניות בצה"ל

מדיניותו המוצהרת של צה"ל כלפי תופעת ההטרדות המיניות הינה "אפס סובלנות", ועל כן הוא מעודד את כל מי שנפל קורבן לתופעה זו להתלונן על כך בפני הגורמים המתאימים.

אולם, למרות זאת, יש כיום עדיין מקרים רבים של הטרדות מיניות בצה"ל.

כך, למשל, מנתוני דו"ח היועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר (יוהל"ם) שפורסמו בשנת 2021, עולה כי בעשור האחרון חלה עלייה שנתית ממוצעת של 11% בהיקף הדיווחים על פגיעות מיניות ותלונות למצ"ח, כאשר בשנים 2020 ו-2018 אף חלה עליה גדולה מפי שניים (!)

בשנת 2020 חל זינוק של 24% בהיקף הדיווחים על פגיעות מיניות ותלונות למצ"ח, וזאת משיעור של 1,239 מקרים בשנת 2019 לשיעור של 1,542 מקרים בשנת 2020. הדו"ח מייחס עליה חריגה זו לתוצאות ההתמודדות עם נגיף הקורונה, שכללה את הגבלות הריחוק החברתי, הסגרים, עוצר היציאות, והתרופפות הקשר עם מקורות תמיכה חברתיים, משפחתיים ומקצועיים, שמהווים גורמי סיכון לעלייה בהתנהגויות מיניות פוגעניות. בשנת 2018 נרשמה עליה דומה, שיוחסה להשפעות קמפיין MeToo .

בשנת 2020 דווח על 27 מקרים של מערכת יחסים אסורה בין מפקד לפקוד, בהשוואה ל־23 מקרים כאלו ב־2019. 14% מהנפגעים הם גברים, וחלה עליה במספר הפוגעים שכנגדם התקבל יותר מדיווח אחד, מ-159 בשנת 2019 ל-178 בשנת 2020.

עוד עולה מהדו"ח כי רובם המכריע של המטרידים הוא, כצפוי, גברים. כמחציתם הינם חיילים בחובה, שליש מהם הינם קצינים ונגדים, והיתר אזרחים עובדי צה"ל, משרתי מילואים, עובדי קבלן, ופוגעים אחרים שזהותם אינה ידועה.

אין שינוי בהיקף האירועים הפיזיים, לפיו 48% מהדיווחים עוסקים במגע פיזי, אולם חלה ירידה קלה בהיקף האירועים הפיזיים החמורים, ועלייה בהיקף המעשים הפיזיים שפחות חמורים.

זאת ועוד: מדו"ח מבקר המדינה שפורסם בנובמבר 2022, אף עולה כי כל חיילת שירות חובה שלישית בצה"ל הוטרדה מינית (!)

לפי מחקר צה"ל, 33% מחיילות החובה ציינו כי מאז גיוסן הן הוטרדו מינית פעם אחת או יותר. אולם, רק 32% מהן דיווחו על כך לגורם טיפול רלוונטי. 49% מהחיילות המשרתות בצה"ל שדיווחו על הפגיעה היו יחסית שבעות רצון מהטיפול בתלונתן.

עם זאת, ולמרות הנתונים החמורים הללו, ניתן אולי לומר שברבות השנים חל בכל זאת שיפור מסויים בתחום ההטרדות המיניות בצה"ל, כך שהעלייה בכמות הדיווחים על הטרדות מיניות איננה מעידה בהכרח על עלייה בכמות ההטרדות, כי אם על העלייה בנכונות לדווח עליהן.

שכן, מראיונות רבים שנערכו עם חיילות ששירתו בעבר בצה"ל, עולה הרושם לפיו כל מיני התנהגויות, שכיום היו מקוטלגות כהטרדות מיניות מובהקות ואף חמורות, נחשבו בעבר ל-"נורמות התנהגות מקובלות", ובאופן שאילץ את הקורבנות לספוג אותן חרישית, ולהשלים עם קיומן, פשוטו כמשמעו.

מדוע תופעת ההטרדה המינית נפוצה בצה"ל?

ריבוי ההטרדות המיניות בצה"ל נובע מהתנאים המיוחדים שמאפיינים אותו, כגוף צבאי, ואשר יוצרים סביבה ואקלים חברתי שמעוררים את ביצועה של תופעת ההטרדות המיניות.

תנאים אלו נובעים מהעובדה לפיה צה"ל, כגוף מערכתי והיררכי באופן מאד נוקשה ומובהק, מבוסס על יחסי מרות מובנים, ותובע מהחיילים שמשרתים בו צייתנות מוגברת, ובאופן שמותיר להם שליטה מזערית על תנאי השירות שלהם.

מעמדם של המפקדים בצה"ל, והסמכויות הרבות שמוקנות להם, עלולים לגרום לחלקם לנצל זאת לרעה, במיוחד כלפי חיילות צעירות שמשרתות תחת פיקודם. כאשר מדובר במפקדים בתפקידי לוחמה מובהקים, הדבר עלול לעתים לייצר מתח מיני מוגבר יחסית בינם לבין חיילות צעירות שמשרתות תחת פיקודם, ולפחות מבחינת המפקדים. חלק מהמפקדים הללו מתקשה לנטרל את המתח הזה, וחלק אחר אף בוחר מלכתחילה שלא לנטרלו.

עצם אופיו של השירות הצבאי, שלעתים מלווה בשהייה צפופה ואינטימית לאורך פרקי זמן ארוכים, ובמיוחד כאשר מדובר ביחידות סגורות עם לינה, מהווה אף הוא אלמנט שגורם להיווצרות הטרדות מינות רבות.

ולבסוף, גילם הצעיר של החיילים המשרתים בצבא, במיוחד של חיילי הצבא הסדיר, גורם אף הוא כמובן לריבוי תופעת ההטרדות המיניות, הואיל והמדובר בחיילים שטרם התבגרו לחלוטין, וטרם הפנימו את נורמות ההתנהגות הראויות והמקובלות. לא בכדי כמחצית ממקרי ההטרדה מתרחשים בקרב חיילים בצבא הסדיר, כפי שצויין לעיל.

מהי הטרדה מינית לפי פקודות מטכ"ל?

הטרדה מינית מוגדרת בפקודות מטכ"ל באופן דומה למדי להגדרתה בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998.

סעיף 33.0145 לפקודות מטכ"ל, שכותרתו "איסור פגיעה על רקע מיני", מגדיר הטרדה מינית ככל אחד מהמעשים שמפורטים להלן:

  1. סחיטה באיומים, כמשמעה בסעיף 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, כשהמעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
  2. מעשים מגונים, כמשמעם בסעיפים 348 ו- 349 לחוק העונשין.
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם שהראה לפוגע, כי אינו מעוניין בהן.
  4. התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם, המופנות לאדם שהראה לפוגע, כי אינו מעוניין בהן.
  5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות לנטייתו המינית.
  6. הצעות או התייחסויות, כאמור בסעיפים קטנים 3 או ,4 המופנות למי מהמפורטים להלן ובנסיבות המפורטות בסעיפים קטנים אלו, גם אם לא הראה הנפגע לפוגע, כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות, בנסיבות המפורטות להלן:
    (א) אדם במסגרת יחסי מטופל-מטפל.
    (ב) אדם במסגרת יחסי השירות או העבודה, תוך ניצול מרות ביחסי שירות או עבודה.

משמעות הביטוי "הראה" הינה "במילים או בהתנהגות, ובלבד שלא היה ספק סביר לגבי משמעות ההתנהגות".

משמעות הביטוי "התייחסות" הינה "בכתב, בעל-פה, באמצעות מצג חזותי או מצג שמע, לרבות באמצעות מחשב, או חומר מחשב או בהתנהגות."

מה ניתן לעשות במקרה של הטרדה מינית בצה"ל?

כל חייל או חיילת שהוטרדו מינית בצה"ל רשאים לנקוט בשורה של פעולות בהתאם לנסיבות המקרה, וזאת לפי בחירתו החופשית והבלעדית וכמפורט להלן:

(1) פניה למפקדים ישירים

כל מי שהוטרד מינית בצה"ל רשאי לפנות בעניין זה למפקדיו הישירים, לרבות בעזרת ממונת היוהל"ם (יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר) שביחידה שלו.

על המפקדים חל איסור מוחלט לשדל את החייל/ת להגיש תלונה או להניא ממנה באופן מכוון, וכמו כן עליהם לגלות רגישות ולשמור על סודיות מוחלטת, גם אם המוטרד בחר להגיש תלונה.

(2) פנייה למרכז מהו"ת

כל מי שהוטרד מינית בצה"ל, ובמיוחד מי שאינו חש בנח לפנות בעניין זה למפקדיו הישירים, רשאי לפנות למהו"ת (מרכז התמודדות ותמיכה), בטלפון 03-9482600 (הקו פתוח בכל שעה). מרכז מהו"ת נמצא בחר"פ צריפין, וניתן להגיע אליו בתיאום מראש.

מהו"ת מספק סיוע נפשי לחיילים וחיילות שנפגעו על רקע מיני, אלימות במשפחה, והיריון בלתי מתוכנן, וזאת במהלך שירותם הצבאי או טרום גיוסם, באמצעות טיפול ריגשי, שכולל הדרכה, ייעוץ וליווי אישי של קציני בריאות נפש מוסמכים שמתמחים בטיפול במקרי הטרדה ואלימות.

בנוסף, מי שבוחר להגיש תלונה כנגד המטריד, יכול להגיש אותה בסיוע מרכז מהו"ת, תוך קבלת ליווי צמוד מעובדת סוציאלית מהמרכז במהלך כל שלבי ההליך המשפטי.

גם המטפלים במרכז מהו"ת מחוייבים לשמירת סודיות מוחלטת, והם מנועים מלערב גורמים נוספים מבלי שמי שפנה אליהם ביקש זאת.

עוד יודגש כי ניתן לפנות למהו"ת באופן סודי, וללא כל צורך בהפניה כלשהי ובהגשת תלונה כנגד המטריד.

כמו כן, ניתן לפנות למהו"ת ללא צורך באישור המפקד, שגם אינו רשאי לאסור על המוטרד את ההגעה למרכז מהו"ת וקבלת הטיפול בו. מי שבוחר שלא לשתף את המפקד שלו בדבר פנייתו למרכז מהו"ת, יוכל גם לקבל מהמרכז אישור לפיו הוא הגיע לחר"פ צריפין לצורך הפניה רפואית, ומבלי לחשוף את הסיבה האמיתית בגינו הוא הגיע אליו.

(3) פניה לקב"ן

ניתן לפנות גם לקציני בריאות הנפש, שתפקידם להפנות את הקורבן לגורמים המתאימים שמעניקים סיוע לנפגעי תקיפות מיניות.

(4) הגשת תלונה

הטרדה מינית בצה"ל מהווה עבירה לכל דבר ועניין, בגינה ניתן להגיש תלונה כנגד המטריד בפני המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח). כאשר מדובר בהטרדה מינית חמורה, ניתן להעמיד את החייל המטריד למשפט פלילי בפני בית דין צבאי. כאשר מדובר בהטרדה מינית לא חמורה, ניתן להעמידו למשפט משמעתי בפני קצין מיוחד שהוסמך לשפוט בהטרדות מיניות.

העונש על הרשעה של איש צבא הקבע בהטרדה מינית, בין במשפט פלילי ובין במשפט משמעתי, יכול לכלול השעיה, הדחה, ואף שחרור מצבא הקבע, תוך פגיעה בזכויות ובשכר.

(5) הגשת תביעה

אם ההטרדה המינית גם לקורבן לנכות כלשהי, פיזית או נפשית, באפשרותו להגיש תביעה להגיש תביעה נגד משרד הביטחון בבקשה להכיר בהם כנכי צה"ל ולקבל תגמולים בהתאם. לחלופין, באפשרותו להגיש תביעת פיצויים כנגד המטריד. יש להוכיח את קיומם של הנזקים (הפיזיים ו/או נפשיים) שנגרמו לקורבן, ואת הקשר הסיבתי שבין הנזקים הללו המינית להטרדה שחוו.

שתפו ב:

/ 5.

אתם לא לבד!
צרו קשר עוד היום
טיפול וייצוג בהטרדות מיניות בעבודה

משרד עורכי הדין הלפגוט אדרי ושות’, הינו משרד בוטיק המתמחה בליווי, טיפול וייצוג בתיקים מורכבים של הטרדה מינית במקום העבודה. המשרד הוקם על מנת ליצור סביבה נעימה, בטוחה ומקצועית בסביבת העבודה. אתם לא לבד! הצוות שלנו מיומן בטיפול במקרים של הטרדה מינית בצורה רגישה אך יעילה. אנו עוסקים בחינוך באמצעות הרצאות, ייצוג נפגעי הטרדה מינית בערכאות משפטיות וליווי כולל ותומך.

דילוג לתוכן