התנכלות בעבודה

הטרדה מינית והתנכלות ביחסי עבודה

התנכלות בעבודה והטרדה מינית הן תופעה חברתית רחבה, הפוגעת בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכותו לשוויון. במסגרת מקום העבודה, תופעת ההטרדה המינית הינה שכיחה וחמורה, וניתן לראותה בארגונים גדולים כקטנים, פרטיים וציבוריים.

בעשורים האחרונים, מעמיקה ההבנה כי מקום העבודה הינו זירה משמעותית עבור העובד, ושהשתייכותו של העובד למקום העבודה, פעמים רבות הינה חלק מזהותו ומהגדרתו העצמית. נוסף על כך, תלותם של העובדים במקום העבודה כמקור פרנסה הינה גבוהה וכך גם רצונם בכבוד ובמוגנות בתוך העסק.

סיבות אלה ואחרות הופכות את מקום העבודה למרחב משמעותי עבור הפרט. עם זאת, המאפיינים המבניים של מקום העבודה כמו ההיררכיה, יחסי הכוחות המגדריים והמאבק על המשאבים, הופכים את מקום העבודה לקרקע המאפשרת הטרדות מיניות.

השלכותיה של ההטרדה המינית במקום העבודה מהדהדות במעגלים נרחבים בארגון. הנפגעים המרכזיים הינם העובדים אשר חוו את ההטרדה המינית, בהמשך נפגעת סביבת העבודה הקרובה, ובסופו של דבר – נפגע הארגון כולו. לפיכך, קבע המחוקק אחריות בלעדית למעסיק למנוע ולטפל בהטרדות מיניות בארגונו.

הטרדה מינית והתנכלות ביחסי עבודה

היקף תופעת ההטרדות המיניות בשוק העבודה הישראלי

  • לפי נתוני הלמ"ס, נכון לשנת 2017, שליש מנפגעות הטרדה מינית דיווחו על פגיעה במקום העבודה.
  • 80% ממקרי ההטרדה המינית התרחשו במקום העבודה המשותף למעורבים.
  • 50% ממקרי ההטרדה המינית התקיימו במסגרת יחסי מרות.

מחירה הכלכלי של הטרדה מינית למשק נאמד באובדן של מיליארד ש"ח לתוצר השנתי וזאת בשל ירידה בפריון של המוטרד/ת, ניידות מוגברת שלא לצורך, הפסד כוח אדם בשל הפסקת עבודה, הפסד השקעות בהון אנושי, נזקים כלכליים מהליכים משפטיים ופגיעה בתדמית.

התנכלות בעבודה והטרדות – יישום נורמות וקביעת מדיניות

באמצעות יישום הנורמות החדשות במקום העבודה ובקביעת מדיניות השוללות הטרדות מיניות, מתגלים הרווחים.

מקום עבודה המייצר מרחב בטוח עבור עובדיו נהנה משביעות רצון גבוהה יותר של העובדים והלקוחות, תפוקה גבוהה שאינה מתערערת מסביבה עוינת או מטרידה, גיוון תעסוקתי, מיצוי יכולות תעסוקתיות, נטרול סיכונים משפטיים, שיפור תדמיתי ועוד.

קביעת מדיניות אשר מסתמכת על הוראות החוק למניעת הטרדה מינית ותקנותיו, ומוסיפה עליהם, תאפשר התמודדות מקיפה עם התופעה תוך יצירת אקלים ארגוני המקדם את הערכים הקבועים בבסיס החוק.

מדוע קביעת המדיניות חשובה לעסק שלך?

פרט לעובדה, שהחוק מטיל את האחריות על המעסיק, ומחייב אותו לקבוע תקנון מוגדר ונהיר, גלוי לכל, קביעת מדיניות מסודרת, שנועדה למנוע את היקף התופעה יבטיח עמידה בהוראות החוק לצד הגברת המוגנות ושביעות הרצון של העובדים, הטמעת נורמות ערכיות לצד מטרות כלכליות ושיפור תדמיתי.

המדיניות נועדה למנוע גם התנכלות בעבודה

כל האמור לעיל צריך להיות תקף גם בכל הקשור להתנכלות ביחסי העבודה.

מסתבר, שמקרים רבים בהם עובד/ת חווים התנכלות בעבודה מצד מנהלים או בכירים מהם בארגון לא מגיעים אל כותלי בתי המשפט מכיוון שהחוק מגן על העובד רק במקרים בהם ההתנכלות הגיעה מצידו של המעסיק.

העדר מנגנונים ונהלים שמגנים על עובדי הארגון במקרים אלו מציבים את המעסיק בעמדה לא פשוטה, ועלולים לפגוע בעובדים ובארגון באותה מידה כמו הטרדה מינית. בכדי להתמודד עם הסוגיות הללו ולנסח תקנון בארגון ניתן להיעזר בשירותי עורך דין הטרדה מינית. חשוב להבין, שהפנייה לאיש מקצוע יכולה להיעשות גם לצורכי מניעה, וייתכן שמעורבות מקצועית בנושא זה, די בה בכדי לקבוע מדיניות, אשר תאפשר יצירת מרחב עבודה בטוח לכלל העובדים ומניעה של הטרדות או התנכלויות בין עובדים בארגון.

שתפו ב:

/ 5.

אתם לא לבד!
צרו קשר עוד היום
טיפול וייצוג בהטרדות מיניות בעבודה

משרד עורכי הדין הלפגוט אדרי ושות’, הינו משרד בוטיק המתמחה בליווי, טיפול וייצוג בתיקים מורכבים של הטרדה מינית במקום העבודה. המשרד הוקם על מנת ליצור סביבה נעימה, בטוחה ומקצועית בסביבת העבודה. אתם לא לבד! הצוות שלנו מיומן בטיפול במקרים של הטרדה מינית בצורה רגישה אך יעילה. אנו עוסקים בחינוך באמצעות הרצאות, ייצוג נפגעי הטרדה מינית בערכאות משפטיות וליווי כולל ותומך.

דילוג לתוכן