סדנה למניעת הטרדה מינית

במשך שנים רבות עורכי הדין במשרדנו ניהלו הליכים שעניינם הטרדה מינית בעבודה. אך בכל הליך תמיד עולה ומרחפת אותה השאלה:
האם האירועים היו מתרחשים גם במקרה שבו החברה היתה מבצעת פעולות פשוטות למניעת הטרדה מינית בעבודה?

מחקרים מלמדים, שארגון שמפנים להשקיע בפעילות מניעתית המועברת בפני מנהלים ועובדים כאחד, מקטין דרמטית את קיומם של הטרדות מיניות בסביבת העבודה.
עבור ארגונים כאלה, פתחנו לימים סדנא אינטראקטיבית למניעת הטרדה מינית בעבודה ויצירת סביבת עבודה בטוחה ומכבדת.

הנה בקצרה חמשת השלבים הראשונים בסדנת הטרדה מינית:

השלב הראשון – מקרים מהפסיקה

הסדנא תתחיל בבחינת מספר מקרים שנבחנו לאחרונה בפסיקת בתי הדין לעבודה תוך בחינת העובדת שפורטו בפסק הדין. בשלב זה המשתתפים בסדנא לא ייחשפו להכרעה אליה הגיעו שופטי ביה"ד במהלך הבירור המשפטי. המטרה היא להציג מקרים אמיתיים מאירועים שאכן התרחשו במציאות הישראלית ולבחון את האפשרויות לפעולה בכל מקרה והנסיבות שלו.

השלב השני – מקרים והצעות העובדים לתגובה

לאחר שנבחן את המקרים, יחולקו המשתתפים למספר צוותים. כל צוות יתבקש לכתוב את דרכי הפעולה להתמודדות עם המקרה תוך מתן דגש על זכויות העובד/ת אל מול חובות המעסיק.

בנוסף, נבקש מהעובדים להציע הצעות לארגון על מנת למנוע הישנות המקרה בעתיד.

החלק השלישי – איפה עובר הגבול

בחלק הזה של הסדנא אנו בוחנים את הגבול במקום העבודה. הקו האדום שאמור להיות ברור במקום העבודה הוא לצערנו לא תמיד כזה ויש מצבים רבים שעלולים להיחשב בטעות לאפורים ועל כן דורשים ליבון והבהרה.

השלב הרביעי – רכישת כלים משפטיים

הכלים המשפטיים הנכונים מאפשרים לכל צד לקבל נקודת מבט שלשיטתנו תאפשר לו להתמודד עם מקרה הטרדה מינית טוב יותר בעתיד.

השלב החמישי – שיח מקבל

אז אין יותר בדיחות בעבודה, אמר לי אחד משתתפים. ודאי שיש בדיחות עניתי, אבל רק כאלה מצחיקות… בחלק זה שבסדנא נלמד על השיח המקבל במקום העבודה, מול השיח המבדל. בשלב זה, בהמצאות התמודדות עם סיטואציות אמתיות בהן אנחנו טיפלנו, לעשות שימוש בשיח נכון, מכבד ומקבל.

חובות המעסיק

תקנות החוק למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח – 1998 , מטילות על המעסיק מספר חובות חשובות וביניהן חובת פרסום תקנון שבו יובאו עיקרי החוק וקביעת דרך יעילה להגשת תלונה בגין הטרדה מינית לרבות קביעת הגורם (הממונה) שאליו יש לפנות בכל תלונה על הטרדה מינית וקביעת דרך התחקור במקרה שבו הוגשה תלונה בגין הטרדה מינית במקום העבודה.  

מעסיק אשר אינו פועל בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה מניית ותקנותיו, אחראי לעוולה אזרחית בהתאם להוראת סעיף 7(ג) לחוק וצפוי להיות מחויב בתשלום פיצוי לעובד שנפגע עקב כך.

חובת המעסיק ליצירת סביבת עבודה הוגנת, שוויונית ובטוחה

פסיקת בית הדין לעבודה כבר קבעה, בשורה ארוכה של פסק דין, כי על המעסיק להקנות לעובד סביבת עבודה שוויונית ובטוחה ללא התעמרות, התנכלות ובעיקר ללא הטרדה מינית בעבודה. עוד קבע הפסיקה, כי מעסיק אשר בוחר "לעצום עיניים" נוכח התנהגות מטרידה החוזרת ונשנת כנגד עובדיו, יראו אותו כאחראי לעוולה אזרחית, הן מכוח החוק והון מכוח הפסיקה.

הצעה לתיקון החוק למניעת הטרדה מינית הונחה אתמול (ב') על שולחן הכנסת על ידי ח"כ יעל כהן-פארן (המחנה ציוני) ואח', במטרה לחייב מעסיק שלו למעלה מ-25 עובדים לקיים לפחות פעם בשנה הדרכה והסברה לצורך מניעת הטרדה מינית והתנכלות.

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית

כיום מחייב חוק למניעת הטרדה מינית מעסיקים שלהם למעלה מ-25 עובדים לקבוע תקנון לטיפול בהטרדות מיניות והתנכלות במקום העבודה, ולפרסם אותו בשילוב עיקרי החוק והתקנות במקום העבודה.

בנוסף מחייבות התקנות את המעסיק לאפשר לעובדים להשתתף, בתכיפות סבירה, בפעולות הדרכה והסברה למניעת הטרדה מינית והתנכלות, או ליזום בעצמם הדרכות והסברות מסוג זה באמצעות ארגון העוסק בנושא.

תחומים אפורים

"המציאות מלמדת שהדרכות מסוג זה כמעט ואינן מתקיימות", נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק. "קיומן תלוי בעיקר ביוזמתן של עמותות באופן ספורדי שאינו שיטתי. זאת, בניגוד להוראות שקיימות בעניין בבטיחות בעבודה, שם נדרש מעסיק לערוך השתלמויות באופן קבוע אחת לשנה".

היום כבר ברור, כי להדרכות ולסדנאות תקופתיות בקרב כלל העובדים קיימת חשיבות רבה ביחס לאפקטיביות המניעה של תופעות אלה. לפיכך, לא רחוק היום שבו תוסדר החובה ההדרכה כחובה שנתית של המעסיק ובכך תמנע מצב של היעדר ידיעת המותר והאסור בתחום היחסים בין העובדים במקום העבודה. בכל שאלה והתייעצות בנושא סדנה למניעת הטרדה מינית אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר.

 

 

לכתבה עלינו בכלכליסט הכנסו כאן  | לכתבות עלינו בדה מרקר , הכנסו כאן  לכתבה 1  | כתבה 2 

שתפו ב:

/ 5.

אתם לא לבד!
צרו קשר עוד היום
טיפול וייצוג בהטרדות מיניות בעבודה

משרד עורכי הדין הלפגוט אדרי ושות’, הינו משרד בוטיק המתמחה בליווי, טיפול וייצוג בתיקים מורכבים של הטרדה מינית במקום העבודה. המשרד הוקם על מנת ליצור סביבה נעימה, בטוחה ומקצועית בסביבת העבודה. אתם לא לבד! הצוות שלנו מיומן בטיפול במקרים של הטרדה מינית בצורה רגישה אך יעילה. אנו עוסקים בחינוך באמצעות הרצאות, ייצוג נפגעי הטרדה מינית בערכאות משפטיות וליווי כולל ותומך.

דילוג לתוכן